G-DANS

G-dans is de overkoepelende term voor dansen voor personen met een beperking. Dans is een ruim begrip dat op eenvoudig niveau kan gebracht worden, waardoor personen met een beperking vaak wel kunnen deelnemen aan dansactiviteiten.

Dansers met een verstandelijke beperking hebben door hun cognitieve beperking moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Personen met een verstandelijke beperking kunnen onderling sterk verschillen. De ernst van hun verstandelijke beperking is heel bepalend voor hun fysieke en sociale mogelijkheden en voor de aanpassingen die vereist zijn op dansgebied. Dansbeleving staat bij dansers met een verstandelijke beperking centraal. Dit is ook waarop gefocust zal worden in deze danslessen.

​Uiteraard zijn er kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking ook van harte welkom waar mogelijk is!!

INSCHRIJVEN